معرفی مرکز

هسته اولیه این مرکز با گردهم آمدن نخبگان علمی و اجرایی دانشگاه های مطرح داخلی و بین المللی در سال 1387 تاسيس شده است. ابتداي فعاليت هاي اين گروه با گردآوري اطلاعات موجود و شناسايي ظرفيتهاي علمي و اجرايي حوزه سلامت در کشور آغاز گرديد. نگاه به وضعيت موجود در بدنه بخش سلامت و رصد وضعيت مطلوب، این تیم را بر آن داشت تا با ايجاد ارتباطات گسترده با تمامي دستاندرکاران حوزه سلامت گام جديدي را با هدف افزايش سطح رضايتمندي جامعه از اين بخش برداشته و با ارائه راهکارهاي عملياتي، دست يافتن به يک نظام کارآمد را آسان نمايد. با توجه به همين موضوع و تعريف چشم انداز، دپارتمانهاي مختلفي با همکاري مشاوران و متخصصان خبره تعريف گرديد تا با نگاهي دقيقتر به موضوعات مهم مديران حوزه سلامت، نقش به سزايي در رفع موانع موجود و اعتلاي ارائه خدمات ايفا نمايد.
به جرات می توان مرکزرا کارآمدترین گروه در برگزاری علمی و تخصصی رویدادهای بزرگ و مطرح حوزه سلامت در کشور نامید.  در طول 11سال فعالیت این موسسه بالغ بر 70رویداد و کنفرانس مطرح بین المللی را با حضور بیش از 90سخنران مطرح جهانی برنامه ریزی و اجرا کرده است. از جمله می توان به برگزاری 10دوره همایش بین المللی مدیریت بیمارستانی (بزرگترین گردهمایی سالیانه مدیران بیمارستانی کشور)، 4دوره همایش بین المللی فناوری ها و تجهیزات بیمارستانی، همایش بین المللی توسعه پایدار سلامت، مجمع نوآوری پزشکی آسیا، همایش ارگونومی ایران، همایش ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت و فن بازار قلب ایران و ... اشاره نمود. این تیم تا کنون بیش از 250 هزار نفر ساعت آموزش های کارگاهی و عملیاتی در تمامی سطوح حوزه سلامت برگزار نموده است. چاپ کتب و نشریات متعدد از جمله دائره المعارف جامع تجهیزات پزشکی به عنوان رفرنس دانشگاهی، 11عنوان کتابچه توانمندسازی کارکنان بیمارستان ها، فصلنامه تدبیر سلامت و مجله مدیریت فناوری های بیمارستانی از جمله فعالیتهای ترویجی در سالیان اخیر بوده است. انجام بیش از 50 پروژه مشاوره ای و پژوهشی در زمینه مدیریت سازمان های سلامت محور، این تیم را به قطبی تاثیرگذار در این حوزه مبدل نموده و امیدوار است تا مدیران کشور از طریق برگزاری برترین و استثنایی ترین رویدادها و کنفرانس ها و آموزش های عملیاتی و صحیح کمک کند که بیشتر و بهتر بیاموزند، رشد کنند و فرصت آشنایی با یکدیگر و شبکه های ارزشی مختلفی را بدست آورند.

اخبار واطلاعیه ها


  • 29 خرداد 98 رویداد نوزیست

    رویداد نوزیست


    نوزیست نام یک رویداد است که موضوع تخصصی آن تجهیزات و ملزومات حوزه ..